RAW Diver och Aqua Resort.

https://www.facebook.com/Raw-divers-341642972996846/

Ett dykcenter på Råå i södra Helsingborg. Centret ligger på Råå Vallar Camping Vi är ett Padi 5 star dive resort Dive center located in Råå in the south part of Helsingborg. The center is located on Råå Vallar Camping. We are a 5 star Padi dive resort.

Contact persons

Name Email Phone
Benny Sand

Back to list

Updated at 2018-08-27 07:20:12 by Benny Sand